Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Νεκρόπολη Μινωϊκής Κυδωνίας

Το νεκροταφείο της Κυδωνίας των προϊστορικών χρόνων εκτείνεται στο νοτιοανατολικό και ανατολικό τμήμα της πόλης των Χανίων, σε έκταση τουλάχιστον 1000 x 1300 μ.
Οι μινωικοί τάφοι, λαξευμένοι όπου ο φυσικός βράχος προσφερόταν, αναπτύσσονται συνήθως κατά συστάδες ή μεμονωμένοι, με την μεγαλύτερη πυκνότητα να παρατηρείται στην περιοχή Αγίου Ιωάννη / Δικαστηρίων.
Ενώ τα οικιστικά δεδομένα από την ανασκαφή του σύγχρονού τους οικισμού στο λόφο Καστέλι, μας δίνουν μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα της διαχρονικής δομής και έκτασης του οικισμού, τα αντίστοιχα ταφικά περιορίζονται κυρίως στην υστερομινωική περίοδο και συγκεκριμένα στο διάστημα από το 1450 έως το 1200 π.Χ.
Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφτεί περίπου 200 τάφοι, οι περισσότεροι είναι υπόγειοι θαλαμωτοί, με μακρύ κατηφορικό δρόμο που καταλήγει σε ακανόνιστα ελλειψοειδές ή τετράπλευρο θάλαμο.
Η οροφή των περισσότερων θαλάμων είναι ελαφρά θολωτή.
Η είσοδος του τάφου κλεινόταν με λίθινο φράγμα και ο δρόμος επιχωνόαν ώστε να καθίσταται αθέατος, για προστασία των νεκρών.
Κατά τις πρόσφατες ανασκαφές ανακαλύφθηκε και σημαντικός αριθμός λαξευτών λακκοειδών με πλευρικό ή κάθετο όρυγμα.
Ο συγκεκριμένος θαλαμωτός τάφος ήρθε στο φως μαζί με άλλους δύο κατά την αποκατάσταση του νότιου περιβόλου του ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλου το 1990.
Ο δρόμος του είναι έντονα επικλινής με μήκος 7 μέτρα και βάθος που φτάνει τα 3,10.
Ο θάλαμος του είναι κυκλικός ύψους 2 μέτρων, στη δεξιά και αριστερή μεριά του είναι λαξευμένα δύο χαμηλά θρανία.
Ο θάλαμος είχε δεχτεί δύο νεκρούς της ίδιας περιόδου (1370-1250 π.Χ.), οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι εκτάδην με το κρανίο προς την είσοδο.
Οι νεκροί βρέθηκαν κτερισμένοι με συνολικά 17 πήλινα αγγεία και ένα χάλκινο μαχαίρι.
Ο τάφος εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του ισοπέδου Μαζαλή ( νότια του Δικαστικού Μεγάρου), όπου έχει εντοπιστεί η μεγαλύτερη πυκνότητα τάφων στην πόλη.
Περίπου 14 θαλαμωτοί τάφοι ανασκάφτηκαν το διάστημα 1959-61, στο χώρο αυτό πριν τη θεμελίωση του ναού, ενώ πάνω από 10 εντοπίστηκαν και ανασκάφτηκαν, ήδη από την αρχή του αιώνα σε διάφορα σημεία γύρω από το δικαστικό μέγαρο.
Το 2004 σε οικόπεδο ανατολικά του ναού, ήρθαν στο φως 60 τάφοι με πολύ σημαντικά ευρύματα πήλινα και χάλκινα αγγεία, χάλκινα όπλα και εργαλεία, σφραγιδόλιθοι και κοσμήματα), που χρονολογούνται στην υστερομινωική περίοδο.

Ο μινωικός αυτός τάφος βρίσκεται επί της οδού Γιαμπουδάκη πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων και δίπλα στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Παρότι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας, είναι παρατημένος και παραμελημένος μοιάζοντας με ένα απλό χαντάκι γεμάτος σκουπίδια.